Omnigeo
internetový prieskum cestovného ruchu
Jednotka v marketingu cestovného ruchu
Inovatívny prieskum
Líder internetových ankiet
Milióny získaných komentárov
Aktuálny projekt
O projekte
Toto je desiaty jubilejný ročník prieskumu OmniGeo. Jeho sprievodnou témou sú financie pri cestovaní a prístup respondentov k rozumnému hospodáreniu s peniazmi. Hľadajú Európania spôsoby ako ušetriť a sú schopní využiť výhodné ponuky? Vedia, ako môžu cestovať lacnejšie? Poznajú nové príležitosti na cestovanie, ktoré sú výsledkom okrem iného technologického vývoja? V našom prieskume chceme poznať všeobecný stav vedomostí a prístup respondentov k problematike financií pri cestovaní. Prieskum je úplne anonymný a je k dispozícii iba v elektronickej verzii. Aby bol prieskum spoľahlivý, je potrebné zhromaždiť minimálne 100 000 jedinečných názorov. Srdečne Vás pozývame vyplniť dotazník. ZAČNITE PRIESKUM
Cieľ prieskumu
Analýza zozbieraných výsledkov prieskumu umožní zhrnúť znalosti Európanov o financiách a diagnostikovať možné nedostatky. To všetko prispeje k zvýšeniu povedomia o rozumnom hospodárení s peniazmi pri cestovaní a v konečnom dôsledku k ďalšiemu rozvoju individuálnej turistiky. Zozbierané výsledky umožnia tiež vypracovať správu, ktorá zhrnie získané informácie o financiách pri cestovaní po Európe. ZAČNITE PRIESKUM
Zverejnenie výsledkov
Výsledky budú zverejnené najneskôr do 6 mesiacov od ukončenia súčasného vydania prieskumu. Správa v novinárskej verzii bude sprístupnená v elektronickej forme všetkým zúčastneným osobám v prieskume, ktoré vyjadrili o ňu záujem. ZAČNITE PRIESKUM
Posledné vydanie
Prieskum bezpečné cestovanie po Európe
Prieskum „Bezpečné cestovanie po Európe 2018" trval 8 mesiacov, od 1. januára 2018 do 31.08.2018. Jeho cieľom bolo zverifikovať, či sú Európania pripravení na mimoriadne situácie počas dovolenky. Prieskumu sa zúčastnilo viac ako 800 000 Európanov.
27%
Poľsko
11%
Taliansko
10%
Portugalsko
10%
Česká Republika
8%
Francúzsko
7%
Holandsko
6%
Maďarsko
6%
Belgicko
4%
Španielsko
4%
Nemecko
2%
Slovensko
2%
Nórsko
2%
Fínsko
1%
Dánsko
1%
Veľká Británia
1%
Švajčiarsko
1%
Rakúsko
Spoločnosť počas cestovania:
80% S rodinou / partnerom / partnerkou
13% S priateľmi
7% Sám / Sama
Postoj k zdieľaniu dovolenky v sociálnych sieťach:
45%
35%
20%
45% Fotografiami sa chválim až po návrate domov, aby som nepokúšal zlodejov
35% Nevyužívam sociálne siete
20% Áno, rád označujem svoju polohu a pravidelne zdieľam svoje zážitky
Spôsoby odkladania si peňazí počas dovolenky:
38% Na dovolenku si beriem len platobnú kartu
22% Nechávam ich v izbe, so sebou mám len malú hotovosť
21% Všetko nosím so sebou
19% Odkladám do hotelového trezora
Informovanie príbuzných o mieste pobytu počas dovolenky:
57%
28%
15%
57% Áno, vždy informujem svojich príbuzných, v ktorom hoteli budem ubytovaný
28% Snažím sa to urobiť, niekedy však na to zabudnem
15% Nie, nikdy to nerobím
Voucher pre respondentov
Osoby, ktoré sa zúčastnia tohto prieskumu, budú mať výnimočnú príležitosť použiť turistický voucher. Poukaz oprávňuje využiť 10 (5+5) nocľahov v jednom z hotelov, ktoré sa zúčastňujú na programe. Výber je široký, pretože katalóg hotelov zahŕňa takmer 500 európskych objektov!
ZAČNITE PRIESKUM
newsletter
Chcete, aby sme Vás informovali o najnovších trendoch a výsledkoch prieskumov z oblasti cestovného ruchu? Zaregistrujte sa na doručovanie newsletteru.
© 2019 Copyright by OmniGeo