Omnigeo
UNDERSØKELSER AV REISELIV PÅ NETTET
Millioner av samlede meninger
Leder innen spørreundersøkelser på nettet
Innovasjoner i undersøkelser
Nr. 1 i reiselivsmarkedsføring
Nåværende prosjekt
Om prosjektet
Det er allerede den tiende jubileumsutgaven av OmniGeo undersøkelsene. Dens ledende tema er penger under reise og respondentenes holdning til fornuftig bruk av penger. Søker europeerne besparelser og kan benytte seg av gode tilbud? Vet de hvordan de kan reise billigere? Kjenner de nye reisemuligheter som går ut fra bl.a. teknologisk utvikling? I vår meningsmåling ønsker vi å få vite hva respndentenes generelle kunnskap og holdning til penger og reise er. Spørreundersøkelsen er helt anonym og tilgjengelig utelukkende i elektronisk form. For at undersøkelsen blir troverdig, er det nødvendig å samle inn minst 100 000 unike meninger. Vi oppfordrer til å fylle ut spørreundersøkelsen. PÅBEGYND SPØRGESKEMAET
Undersøkelsens formål
Analyse av samlede resultater fra undersøkelser skal hjelpe å oppsummere europeernes kunnskap om penger og finne eventuelle svake punkter. Alt dette skal bidra til å øke bevissthet innen fornuftig bruk av penger under reise, og følgelig til videre utvikling av individuelt reiseliv. Samlede resultater skal hjelpe oss også å lage en rapport som skal oppsummere innhentet informasjon om penger under reise gjennom Europa. PÅBEGYND SPØRGESKEMAET
Publisering av resultater
Publisering av resultater skal finne sted senest innen 6 måneder fra avslutning av den nåværende utgaven av undersøkelsene. Rapporten i journalistisk versjon skal tilgjengeliggjøres i elektronisk form for alle personer som har deltatt i undersøkelsen og som har uttrykt vilje til å motta den. PÅBEGYND SPØRGESKEMAET
Forrige utgave
Undersøkelse trygg reise gjennom Europa
Undersøkelse „Trygg reise gjennom Europa 2018” varte 8 måneder, fra 1. januar 2018 til 31. august 2018. Formålet var å verifisere om europeerne er forberedt til krisesituasjoner under reise. I undersøkelsen deltok det over 800 tusen europeerne.
27%
Polen
11%
Italia
10%
Portugal
10%
Tsjekkia
8%
Frankrike
7%
Holland
6%
Ungarn
6%
Belgia
4%
Spania
4%
Tyskland
2%
Slovakia
2%
Norge
2%
Finland
1%
Danmark
1%
Storbritannia
1%
Sveits
1%
Østerrike
Selskap under reise:
80 % Med familie / partner
13 % Med venner
7 % Alene
Holdning til å informere om reise i sosiale medier:
45%
35%
20%
45 % Jeg viser bilder etter å ha kommet tilbake for ikke å friste tyvere
35 % Jeg bruker ikke sosiale medier
20 % Ja, jeg oppdaterer gjerne hvor jeg er og deler mine opplevelser fortløpende
Måter å oppbevare penger under reise på:
38 % På reise tar jeg bare betalingskort
22 % Lar dem ligge på rommet, jeg har med meg bare et lite beløp
21 % Jeg har dem alle med meg
19 % Jeg setter dem inn i hotellets safe
Å informere de nærmeste om oppholdssted under reise:
57%
28%
15%
57 % Ja, jeg informerer alltid mine nærmeste hvilket hotell jeg skal overnatte på
28 % Jeg prøver å gjøre det, men av og til glemmer jeg det
15 % Nei, jeg gjør det aldri
Gavekort for respondenter
Personer som skal delta i undersøkelsen, skal ha en unik mulighet til å bruke turistgavekort. Det gir rett til å benytte seg av 10 (5+5) overnattingsnetter på et av hotellene som deltar i programmet. Valget er stort fordi hotellkatalogen inneholder nesten 500 europeiske steder!
PÅBEGYND SPØRGESKEMAET
nyhetsbrev
Ønsker du å motta informasjon om nyeste trender og resultater av undersøkelser i reiselivsnæringen? Meld deg på nyhetsbrev.
© 2019 Copyright by OmniGeo