Omnigeo
UNDERSØKELSER AV REISELIV PÅ NETTET
Millioner av samlede meninger
Leder innen spørreundersøkelser på nettet
Innovasjoner i undersøkelser
Nr. 1 i reiselivsmarkedsføring
Nåværende prosjekt
Om prosjektet
En ny utgave av OmniGeo undersøkelsene venter på oss. Den gangen ser vi nærmere på tidspunkter for reiser som turistene foretrekker. Liker de bedre å reise bort om sommeren eller vinteren, når de fleste ferierende drar av gårde eller kanskje venter de på at høysesongen er over? Hvor ofte bestemmer de seg for korte reiser? Hvilken årstid er deres favoritt når det gjelder turistreiser? Og benytter de seg av mulighet til å reise bort i løpet av helligdager i sine land? Meningsmålingen skal hjelpe å gjøre seg kjent med tidspunkter, og samlede resultater skal gjøre det lettere for hoteller å tilpasse sine tilbud til forventninger blant de ferierende. Spørreundersøkelsen er helt anonym og tilgjengelig utelukkende i elektronisk form. For at undersøkelsen blir troverdig, er det nødvendig å samle inn minst 100 000 unike meninger. Vi oppfordrer hjertelig til å fylle ut spørreundersøkelsen. PÅBEGYND SPØRGESKEMAET
Undersøkelsens formål
Analyse av samlede resultater skal hjelpe å fastslå hvilke tidspunkter europeerne velger oftest for å reise bort, og på den måten tilpasse turiststedenes tilbud til deres forventninger. Alt dette skal også skape en impuls til videre utvikling av individuelt reiseliv. Samlede resultater skal også bidra til å lage en rapport som skal oppsummere innhentet informasjon. PÅBEGYND SPØRGESKEMAET
Publisering av resultatene
Publisering av resultatene skal skje senest innen 6 måneder fra den dagen når den nåværende utgaven av undersøkelsene avsluttes. Rapport i en journalistisk form skal tilgjengeliggjøres elektronisk for alle personer som deltar i undersøkelsen, og som uttryker vilje til å mott den. PÅBEGYND SPØRGESKEMAET
Forrige utgave
Undersøkelse trygg reise gjennom Europa
Undersøkelse „Trygg reise gjennom Europa 2019” varte 8 måneder, fra 1. januar 2019 til 31. august 2019. Formålet var å verifisere om europeerne er forberedt til krisesituasjoner under reise. I undersøkelsen deltok det over 800 tusen europeerne.
27%
Polen
11%
Italia
10%
Portugal
10%
Tsjekkia
8%
Frankrike
7%
Holland
6%
Ungarn
6%
Belgia
4%
Spania
4%
Tyskland
2%
Slovakia
2%
Norge
2%
Finland
1%
Danmark
1%
Storbritannia
1%
Sveits
1%
Østerrike
Selskap under reise:
80 % Med familie / partner
13 % Med venner
7 % Alene
Holdning til å informere om reise i sosiale medier:
45%
35%
20%
45 % Jeg viser bilder etter å ha kommet tilbake for ikke å friste tyvere
35 % Jeg bruker ikke sosiale medier
20 % Ja, jeg oppdaterer gjerne hvor jeg er og deler mine opplevelser fortløpende
Måter å oppbevare penger under reise på:
38 % På reise tar jeg bare betalingskort
22 % Lar dem ligge på rommet, jeg har med meg bare et lite beløp
21 % Jeg har dem alle med meg
19 % Jeg setter dem inn i hotellets safe
Å informere de nærmeste om oppholdssted under reise:
57%
28%
15%
57 % Ja, jeg informerer alltid mine nærmeste hvilket hotell jeg skal overnatte på
28 % Jeg prøver å gjøre det, men av og til glemmer jeg det
15 % Nei, jeg gjør det aldri
Gavekort for respondenter
Personer som skal delta i undersøkelsen, skal ha en unik mulighet til å bruke Turistgavekort. Det gir rett til å benytte seg av 10 (5+5) overnattingsnetter på et av hotellene som deltar i programmet. Valget er stort fordi hotellkatalogen inneholder nesten 500 europeiske steder!
PÅBEGYND SPØRGESKEMAET
nyhetsbrev
Ønsker du å motta informasjon om nyeste trender og resultater av undersøkelser i reiselivsnæringen? Meld deg på nyhetsbrev.
© 2020 Copyright by OmniGeo